Arbejdsprogrammet er retningsgivende for arbejdet i ATLs bestyrelse og for det daglige arbejde, som de valgte tillidsrepræsentanter udfører.

Arbejdsprogrammet bliver taget op på ATLs årlige generalforsamling og på halvårlige møder i ATLs bestyrelse.

Det gældende arbejdsprogram finder du HER

Aarhus Tekniske Lærerforening • Halmstadgade 6 • 8200 Aarhus N • +45 89 373 599 • atl@aarhustech.dk