Aarhus Tekniske Lærerforening er en lokalforening under Uddannelsesforbundet.

Foreningen organiserer lærere, ansat på AARHUS TECH, der underviser på Erhvervs- og AMU-uddannelser.

 

Foreningen ledes af Forretningsudvalget bestående af Formanden, Næstformanden og Kassereren.

Bestyrelsen består af Tillidsrepræsentanterne fra skolens afdelinger samt en Arbejdsmiljørepræsentant.

 

Foreningen har kontor i HT404 på 3. sal i Halmstadgade 6

Nyheder fra ATL

 

 

Nyheder fra Uddannelsesforbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Tekniske Lærerforening • Halmstadgade 6 • 8200 Aarhus N • +45 89 373 599 • atl@aarhustech.dk